حراج!

جارو برقی خوابیده پلار مدل 2800 ؛ 2000 وات

۲,۵۷۵,۰۰۰ تومان ۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 2000 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن اتوماتیک
 • دارای لوله تلسکوپی
 • رده مصرف انرژی A
 • 24 ماه  ضمانت
 • ارسال رایگان
حراج!

جارو برقی سطلی پلار مدل 2000 ؛ 1600 وات

۱,۸۶۲,۵۰۰ تومان ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 1600 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن دستی
 • رده مصرف انرژی A
 • 60 ماه  ضمانت
 • ارسال رایگان
حراج!

جارو برقی سطلی پلار مدل 2000 ؛ 1800 وات

۱,۵۳۷,۵۰۰ تومان ۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 1800 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن دستی
 • رده مصرف انرژی A
 • 30 ماه ضمانت
 • ارسال رایگان
حراج!

جارو برقی سطلی پلار مدل 2700 ؛ 1600 وات

۱,۴۷۵,۰۰۰ تومان ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 1600 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن دستی
 • رده مصرف انرژی A
 • 24 ماه  ضمانت
 • ارسال رایگان
حراج!

جارو برقی سطلی پلار مدل 3300 ؛ 1600 وات

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 1600 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن اتوماتیک
 • رده مصرف انرژی A
 • 60 ماه  ضمانت
 • ارسال رایگان
حراج!

جارو برقی سطلی پلار مدل 3300 ؛ 1800 وات

۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 1800 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن اتوماتیک
 • رده مصرف انرژی A
 • 30 ماه  گارانتی
 • ارسال رایگان
حراج!

جارو برقی سطلی پلار مدل 3600 ؛ 1800 وات

۱,۹۲۵,۰۰۰ تومان ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
 • توان موتور: 1800 وات
 • فیلتراسیون: 4 مرحله
 • کیسه یک بار مصرف
 • سیم جمع کن دستی
 • رده مصرف انرژی A
 • 30 ماه  ضمانت
 • ارسال رایگان